CNC Divizör Nedir? Ne İşe Yarar?
 • 14.02.2024

CNC Divizör Nedir? Ne İşe Yarar?

CNC divizör, CNC (Bilgisayar Sayısal Kontrol) tezgahlarında kullanılan bir aksesuardır. Esas amacı, iş parçasının hassas bir şekilde döndürülmesini ve böylece iş parçası üzerinde çeşitli açılardan işleme yapılabilmesini sağlamaktır. CNC divizörler, iş parçasını belirli bir açıya döndürerek, karmaşık şekillerin ve desenlerin işlenmesine imkan tanır. Bu sayede, frezeleme, delme, tapalama gibi işlemler çok daha hassas ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

CNC divizörler, genellikle döner tablalar veya indeksleyiciler şeklinde bulunur. Bu cihazlar, iş parçasının yatay veya dikey eksende döndürülmesini sağlar. CNC kontrol ünitesi ile entegre çalışarak, programlanan açılarda ve adımlarda dönüş hareketleri gerçekleştirebilirler. Bu, özellikle çok yönlü işleme gerektiren parçaların üretiminde büyük kolaylık sağlar.

CNC divizörlerin kullanımı, üretim süreçlerini hızlandırabilir ve işçilik maliyetlerini düşürebilir. Aynı zamanda, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gerektiren uygulamalarda vazgeçilmez bir araçtır. Otomotiv, havacılık, tıbbi cihaz üretimi gibi sektörlerde sıkça kullanılırlar.

CNC Divizör Ne İşe Yarar?

CNC divizör, CNC (Bilgisayar Sayısal Kontrol) tezgahlarında kullanılan ve iş parçasının hassas bir şekilde döndürülmesini sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz, özellikle karmaşık şekillerin işlenmesi, çok yönlü kesimler ve hassas açılarda delik delme işlemleri gibi uygulamalar için vazgeçilmezdir. CNC divizör, metal işleme, ahşap işçiliği, plastik işleme gibi birçok farklı sektörde kullanılmaktadır. Temel olarak, iş parçasının dönme eksenini değiştirebilme yeteneği sayesinde, CNC makinelerinin işleme kapasitesini genişletir ve çok yönlülüğünü artırır.

CNC Divizörünün Temel İşlevleri

 1. Hassas Açılarda İşleme

CNC divizör, iş parçasını belirlenen açılarda döndürerek, karmaşık ve hassas açılarda kesim veya delik delme işlemlerini mümkün kılar. Bu, özellikle karmaşık parçaların üretiminde ve hassas mühendislik uygulamalarında büyük bir avantaj sağlar.

 1. Çok Yönlü Kesimler

Çok yönlü ve karmaşık geometrilerin kesimi için CNC divizör kullanılır. İş parçasının farklı açılarda döndürülmesiyle, tek bir kurulumda çok sayıda işlem gerçekleştirilebilir, bu da üretim süreçlerinin hızlanmasına ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.

 1. Artırılmış Üretim Verimliliği

CNC divizörün kullanımı, iş parçasının tekrar tekrar yerleştirilmesi ve ayarlanmasına gerek kalmadan çoklu işlemlerin yapılabilmesini sağlar. Bu, üretim sürecinin hızlanmasına ve işçilik maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunur.

 1. Yüksek Hassasiyet ve Tekrarlanabilirlik

CNC divizör, çok yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar. Bu, özellikle havacılık ve savunma sanayii gibi yüksek hassasiyet gerektiren sektörler için büyük önem taşır.

CNC Divizörünün Bileşenleri

 • Servo Motorlar: İş parçasının döndürülmesini sağlayan motorlardır. Yüksek hassasiyetli hareket kontrolü sunarlar.
 • Kontrol Ünitesi: CNC divizörün hareketlerini yöneten ve programlanan işlemleri uygulayan elektronik birimdir.
 • Yatak ve Kılavuzlar: İş parçasının sabit ve stabil bir şekilde tutulmasını sağlar, dönme esnasında yüksek doğruluk sağlar.

4 Eksen Divizör (Döner Eksen) Nedir? Nerelerde Kullanılır?

4 eksen divizör veya döner eksen, CNC tezgahlarında kullanılan ve iş parçasını dört farklı eksende hareket ettirebilen bir cihazdır. Geleneksel 3 eksenli işleme kapasitesine bir ek eksen daha ekleyerek, iş parçasının daha karmaşık ve çok yönlü şekillerde işlenmesine olanak tanır. Bu cihaz, iş parçasının yalnızca X, Y ve Z eksenlerinde değil, aynı zamanda bir döner eksen (genellikle A eksen olarak adlandırılır) boyunca da hareket edebilmesini sağlar. Bu ek eksen, iş parçasının dönmesine ve böylece tezgahın iş parçasına farklı açılardan erişimini kolaylaştırır.

4 Eksen Divizörün Kullanım Alanları

 1. Karmaşık Parça Üretimi

4 eksen divizör, özellikle karmaşık geometrileri ve detayları olan parçaların üretiminde kullanılır. Bu cihaz sayesinde, tek bir kurulumda çok yönlü ve karmaşık işleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

 1. Havacılık ve Uzay Sanayi

Havacılık ve uzay sektörlerinde parça üretimi, yüksek hassasiyet ve karmaşık geometriler gerektirir. 4 eksen divizör, bu sektörlerde kullanılan parçaların üretiminde kritik bir rol oynar.

 1. Otomotiv Sanayi

Otomotiv sanayinde kullanılan birçok parça, karmaşık şekiller ve hassas yüzeyler gerektirir. 4 eksen divizör, bu parçaların etkin ve verimli bir şekilde üretilmesini sağlar.

 1. Tıbbi Cihaz Üretimi

Tıbbi cihazlar ve implantlar gibi yüksek hassasiyet gerektiren parçaların üretiminde 4 eksen divizörler yaygın olarak kullanılır. Bu cihazlar, karmaşık geometrilere sahip parçaların hassas işlenmesini sağlar.

 1. Sanat ve Heykel

Sanat eserleri ve heykellerin üretiminde de 4 eksen divizör kullanılır. Bu cihaz, sanatçılara ve tasarımcılara malzemeleri çok yönlü şekillerde işleme imkanı tanır, böylece yaratıcı projelerde yeni sınırlar keşfedilir.

4 eksen divizör (döner eksen), modern imalat sektöründe, özellikle de yüksek hassasiyet ve karmaşık geometriler gerektiren alanlarda önemli bir yere sahiptir. Bu teknoloji, üretim süreçlerinin hızını ve verimliliğini artırmanın yanı sıra, tasarım ve üretimdeki sınırları zorlayarak yeni imkanlar sunar. Gelişen teknoloji ile birlikte, 4 eksen divizörlerin kullanımı daha da yaygınlaşacak ve üretim kapasitelerini genişletmeye devam edecektir.

Freze Tezgahında Divizör ile Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

Freze tezgahında divizör ile bölme işlemi yapmak, hassas mühendislik parçalarının üretimi için kritik bir süreçtir. Bu işlem, iş parçasının belirli açılarda döndürülerek frezeleme işleminin gerçekleştirilmesini sağlar.

 1. İşlem Planlaması
 • İlk olarak, işlenecek parçanın teknik çizimini ve gereksinimlerini inceleyin. Parçanın hangi açılarda ve ne kadar dönmesi gerektiğini belirleyin.
 • Bölme işleminde kullanılacak freze uçlarını ve gerekli diğer kesici aletleri seçin.
 1. Divizörün Hazırlanması
 • Divizörü freze tezgahına doğru şekilde monte edin. Divizörün sabit ve düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
 • İş parçasını divizöre monte edin. Parçanın merkeziyle divizörün dönme ekseni arasında doğru hizalamayı sağlayın.
 1. Hesaplamaların Yapılması
 • İş parçasının dönüş açısını hesaplayın. Bu, genellikle parçanın işlenmesi gereken toplam açı bölü bölme sayısı formülü ile yapılır.
 • Divizörün bölme oranını kullanarak, manivela çarkını kaç kez çevirmeniz gerektiğini hesaplayın. Bu hesaplama, divizörünüzün özelliklerine bağlı olarak değişir.
 1. Bölme İşleminin Yapılması
 • Freze tezgahını ayarlayın ve kesme hızı, ilerleme hızı gibi parametreleri iş parçasına ve kullanılacak malzemeye uygun şekilde belirleyin.
 • Divizör manivelasını, hesapladığınız adımlar kadar çevirerek iş parçasını istenilen açıya getirin.
 • Frezeleme işlemine başlayın. İş parçasının her dönüşünde, kesici uç iş parçası üzerinde planlanan işlemi gerçekleştirir.
 • Tüm yüzeyler işlendikten sonra, iş parçasını divizörden çıkarın ve gerekli kontrolleri yapın.
 1. Son Kontroller ve Temizlik
 • İşlenen parçanın ölçülerini ve yüzey kalitesini kontrol edin. Gerekli hassasiyet ve toleranslar içinde olduğundan emin olun.
 • Divizör ve freze tezgahını temizleyin ve sonraki kullanımlar için hazırlayın.

Freze tezgahında divizör ile bölme işlemi, yüksek hassasiyet gerektiren parçaların üretimi için esastır. Bu süreç, mühendislik, otomotiv, havacılık ve daha birçok alanda kullanılan parçaların üretiminde kritik öneme sahiptir. Doğru planlama, dikkatli hazırlık ve hassas uygulama ile, divizör kullanılarak freze tezgahında etkili ve verimli bölme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Son Yazılar