Kalibrasyon Nedir? CNC Torna Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?
 • 14.02.2024

Kalibrasyon Nedir? CNC Torna Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon, ölçüm cihazlarının doğruluğunu ve tutarlılığını test etme ve doğrulama işlemidir. Genellikle, bir cihazın ölçüm değerlerinin bir standart veya kabul edilen referans değerlerle karşılaştırılması yoluyla yapılır. Bu işlem, ölçüm cihazlarının doğru ve güvenilir sonuçlar verdiğinden emin olmak için gereklidir.

Kalibrasyon Nedir?

Kalibrasyon, bir ölçüm aletinin veya ölçüm sisteminin, standart bir referans değere karşı doğruluğunun kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması işlemidir. Bu süreç, ölçüm cihazlarının gösterdikleri değerlerin, bilinen bir ölçüm standardı ile karşılaştırılması esasına dayanır. Kalibrasyonun amacı, ölçüm aletlerinin okumalarının güvenilirliğini sağlamak ve ölçüm hatalarını minimize ederek, ölçümlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu garantilemektir.

Ölçüm aletlerinin zamanla yaşadığı sapmalar, çeşitli etkenlerden (mekanik aşınma, yaşlanma, çevresel değişiklikler vb.) kaynaklanabilir. Kalibrasyon işlemi, bu tür sapmaları düzeltmek, aletlerin ve sistemlerin istenen hassasiyet ve doğrulukta çalışmaya devam etmesini sağlamak için düzenli olarak yapılmalıdır. Kalibrasyon sonucunda, bir ölçüm aletinin ne kadar doğru ölçüm yaptığına dair bir rapor elde edilir ve bu rapor, ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini kanıtlar.

Kalibrasyon, laboratuvarlar, üretim tesisleri, kalite kontrol süreçleri ve çeşitli endüstriyel uygulamalar gibi geniş bir alanda önem taşır. Bu işlem, ürün kalitesinin korunmasında, güvenlik standartlarının sağlanmasında ve hatta araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kritik bir role sahiptir. Kalibrasyon, sadece ölçüm aletlerinin doğruluğunu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin ve organizasyonların uygunluk ve kalite yönetim sistemlerine olan bağlılıklarını da gösterir.

Kalibrasyon Toleransı Nedir?

Kalibrasyon toleransı, bir ölçüm aletinin ya da sisteminin kabul edilebilir maksimum hata veya sapma miktarını ifade eder. Bu toleranslar, ölçüm aletlerinin veya sistemlerinin üretim, test ve kalite kontrol süreçlerindeki performansını değerlendirmek için belirlenen ölçütlerdir. Kalibrasyon toleransları, belirli bir ölçümün doğruluğunun ve güvenilirliğinin sınırlarını tanımlar ve bu sınırların içinde kalındığında, ölçüm aletinin veya sisteminin amacına uygun olarak çalıştığı kabul edilir.

Kalibrasyon toleransları, ölçüm aletlerinin veya sistemlerinin tasarımı, kullanıldığı uygulamanın doğası ve ilgili endüstri standartları veya düzenlemeler tarafından belirlenebilir. Örneğin, hassas mühendislik uygulamalarında kullanılan ölçüm aletleri için toleranslar, güvenlik ekipmanlarının test edilmesinde kullanılanlara göre daha sıkı olabilir.

Toleranslar aşağıdaki gibi farklı faktörlere göre belirlenebilir:

 • Ölçüm Aralığı: Ölçüm aletinin ölçebileceği minimum ve maksimum değerler.
 • Ölçümün Önemi: Uygulamanın kritikliği ve ölçümün sonuçları üzerindeki potansiyel etkisi.
 • Endüstri Standartları: Ölçüm aletlerinin ve sistemlerinin uygunluk göstermesi gereken ulusal ve uluslararası standartlar.
 • Üretici Önerileri: Aletin veya sistemin üreticisi tarafından önerilen tolerans değerleri.

Kalibrasyon sürecinde, ölçüm aleti veya sistemi belirlenen tolerans değerlerine göre test edilir. Eğer ölçümler bu tolerans sınırları içindeyse, alet veya sistem uygun kabul edilir; aksi takdirde, ayarlanması veya kalibrasyonunun yeniden yapılması gerekebilir. Kalibrasyon toleransları, kalite yönetim sistemlerinin bir parçası olarak, ürün ve hizmetlerin kalitesini korumak ve sürekli iyileştirmek için kullanılır. Bu toleranslar sayesinde işletmeler, üretim ve işleme süreçlerinde yüksek düzeyde doğruluk ve güvenilirlik sağlayabilirler.

CNC Torna Tezgahlarında Kalibrasyon Nedir?

CNC torna tezgahlarında kalibrasyon, makinelerin üretim süreçlerindeki performansını maksimize etmek ve üretilen parçaların kalitesini güvence altına almak için kritik bir süreçtir. Bu işlem, CNC torna tezgahlarının ölçüm ve kontrol sistemlerinin, belirlenen standartlara veya referans değerlere göre hassasiyetinin ve doğruluğunun sistematik bir şekilde kontrol edilmesi ve gerekli ayarlamaların yapılmasını içerir. Kalibrasyonun amacı, makinenin işleme kabiliyetlerini doğrulamak ve zamanla oluşabilecek herhangi bir sapmayı düzeltmektir.

Kalibrasyon süreci, CNC torna tezgahlarının özellikle hassas işlemeler yapabilmesi için önem taşır. Bu süreç, aşağıdaki avantajları sağlar:

 • Hataları Önlemek: Kalibrasyon, makine bileşenlerinin aşınma ve yıpranma gibi faktörler nedeniyle zamanla meydana gelebilecek performans kayıplarını tespit eder. Böylece, işleme hatalarının önüne geçilir ve üretim sürecinin güvenilirliği artırılır.
 • Verimliliği Artırmak: Makinenin optimum düzeyde çalışmasını sağlayarak, üretim süreçlerindeki verimliliği artırır. Kalibrasyon sayesinde, işleme süreleri kısalır ve makine kapasitesinden en iyi şekilde yararlanılır.
 • Kaliteyi Arttırmak: Kalibrasyon, üretilen parçaların boyutlarının ve toleranslarının istenen ölçülerde olmasını sağlar. Bu da, son ürün kalitesinin artmasına ve müşteri memnuniyetinin yükselmesine olanak tanır.

Kalibrasyon işlemi, genellikle uzman teknisyenler veya kalibrasyon hizmeti veren firmalar tarafından, özel ölçüm aletleri ve cihazları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu süreçte, makinenin geometrik doğruluğu, eksen hareketlerinin doğruluğu, pozisyonlama hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği gibi çeşitli parametreler incelenir ve ayarlanır.

CNC torna tezgahlarında düzenli kalibrasyon, sadece ürün kalitesini ve üretim verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede makinenin bakım ve onarım maliyetlerini de düşürür. Bu, makinenin ömrünü uzatır ve işletmelerin yatırım getirisini maksimize etmelerine yardımcı olur. Dolayısıyla, CNC torna tezgahlarında kalibrasyon, modern üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve rekabetçi bir pazarda başarılı olmak isteyen her işletme için hayati öneme sahiptir.

CNC Torna Tezgahlarında Kalibrasyon Nasıl Yapılır?

CNC torna tezgahlarında kalibrasyon işlemi, yüksek hassasiyet ve doğruluk gerektiren bir süreçtir. Bu süreç, aşağıdaki adımları içerir:

Hazırlık

 • Ekipman Kontrolü: Kalibrasyon için gerekli olan ölçüm aletleri ve cihazlar kontrol edilir ve kalibrasyon öncesinde kendileri de kalibre edilmiş olmalıdır.
 • Makine Temizliği: Torna tezgahı ve çevresi, ölçümlerin doğruluğunu etkileyebilecek toz, kir ve talaşlardan temizlenir.
 • Çevresel Koşulların Kontrolü: Sıcaklık, nem ve titreşim gibi çevresel faktörlerin kalibrasyon üzerindeki etkileri minimize edilmek için kontrol altına alınır.

Referans Değerlerin Belirlenmesi

Standartlar ve Referanslar: Kalibrasyon işlemi için kullanılacak standartlar ve referans değerler belirlenir. Bu değerler, ulusal veya uluslararası kabul görmüş ölçüm standartlarına dayanmalıdır.

Ölçüm ve Testler

 • Geometrik Doğruluk Testleri: Makinenin eksenleri, mil yatakları ve diğer kritik bileşenlerinin geometrik doğruluğu ölçülür.
 • Pozisyonlama Hassasiyeti: CNC torna tezgahının eksen hareketlerinin (X, Y, Z) pozisyonlama hassasiyeti ve tekrarlanabilirliği test edilir.
 • Araç Yolu Testleri: Programlanmış araç yollarının makine tarafından ne kadar doğru takip edildiği kontrol edilir.

Ayarlamalar ve Düzeltmeler

 • Hassasiyet Ayarları: Testler sırasında tespit edilen sapmalar, makinenin kontrol sistemi üzerinden ayarlanarak düzeltilir.
 • Fiziksel Ayarlamalar: Gerekirse, makine bileşenlerinde fiziksel ayarlamalar yapılır (örneğin, mil hizalamaları).

Raporlama ve Dokümantasyon

 • Kalibrasyon Raporu: Yapılan ölçümler ve gerçekleştirilen ayarlamalar detaylı bir şekilde raporlanır. Bu rapor, kalibrasyonun ne zaman yapıldığını, kim tarafından yapıldığını ve elde edilen sonuçları içerir.
 • Kalite Yönetim Sistemi: Kalibrasyon raporları, ISO 9001 gibi kalite yönetim sistemlerinin bir gereği olarak arşivlenir.

Takip ve Yeniden Kalibrasyon

Kalibrasyon Takvimi: CNC torna tezgahlarının düzenli aralıklarla yeniden kalibre edilmesi gerekir. Kalibrasyon sıklığı, makinenin kullanım yoğunluğuna, üretim gereksinimlerine ve geçmiş kalibrasyon sonuçlarına bağlı olarak belirlenir.

CNC torna tezgahlarında kalibrasyon işlemi, yüksek üretim kalitesi ve verimliliğini sürdürmek için zorunludur. Bu süreç, genellikle alanında uzman teknisyenler veya akredite kalibrasyon hizmeti sağlayan firmalar tarafından gerçekleştirilir.

Son Yazılar